Bij het verlenen van onze diensten binnen Naturels en bij het bezoeken van deze website verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Wie zijn we

 

 • Naturels
 • Els Poeltuyn
 • Plesmanstraat 115,
 • 3769HC Soesterberg
 • telefoonnummer 06: 41660688
 • mailadres els@naturels.nl
 • Het website-adres is: http://www.naturels.nl.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Als coach werk ik met jou samen om jouw doelen te bereiken. Om dat te kunnen doen, is het natuurlijk belangrijk dat ik ook gegevens van je heb. Hieronder leg ik uitgebreid uit welke gegevens ik over het algemeen vastleg en hoe ik ze gebruik. Belangrijkste is te weten dat ik vertrouwelijk en zorgvuldig om ga met jouw gegevens en er alles aan doe om jouw privacy te beschermen.

Naturels verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Naturels verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Doeleinden

 

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het behandel/coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Contactformulieren

Als je via deze site je gegevens invult zullen die alleen gebruikt worden voor het verlenen van service. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden en we zullen jou gegevens ook nooit doorgeven aan anderen.

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Ik heb van verschillende Social Media Platforms buttons geplaatst. Elke sociaal medium heeft natuurlijk zijn eigen privacyverklaring, lees ze hier:

 

 

Links op de website

Op de website van Naturels zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik je naar de betreffende websites.

 

Analytics

Op dit moment gebruikt deze website geen analytics plugin. Jouw gegevens worden daarvoor niet gebruikt.

 

Met wie we jouw data delen

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Wanneer wij jouw gegevens hebben voor een Coach en/of behandeltraject zullen we die niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacy verklaring zijn genoemd.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Als je een behandel en/of coachtraject doorloopt of hebt doorlopen, heb je het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers van deze website kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Jouw contactinformatie

Je kunt een mail of brief sturen naar:

 

 • Els Poeltuyn
 • Plesmanstraat 115,
 • 3769HC Soesterberg
 • mailadres els@naturels.nl

 

Aanvullende informatie

 

Hoe we jouw data beveiligen

Naturels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Poeltuyn.

 

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Ik volg hierbij de wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van de VIV, de beroeps vereniging: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

 

Van welke derde partijen we data ontvangen

Voor deze website ontvangt Naturels geen data van derde partijen.

 

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.

 

tot slot

Wat fijn dat je deze privacy verklaring helemaal tot het einde toe hebt gelezen. Heb je suggesties voor verbetering van deze verklaring of vermoed je dat ik niet volledig of onjuist ben geweest dan hoor ik dat graag van je.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2019.